Borra brunn - Lära dig allt om att borra ny brunn

Borra brunn

Att borra en brunn kan vara det enda sättet att få tillgång till vatten och många borrar också värmebrunnar för att koppla till värmepumpen. Det är inte alltid så lätt att veta var vattnet finns och att borra en brunn för att få god tillgång på vatten kan betyda att man måste borra 100-200 meter djupt.

Att borra en brunn

För att borra en brunn används tre meter långa stålrör som gängas fast i varandra. Längst ned på det första stålröret sitter en borrkrona Borrkronan har en diameter som ger normalt ger borrhålsdiameter på 115, 140 eller 165 mm

Det är viktigt att det inte flyter avloppsvatten där man tänkt borra sin brunn som kan förorena dricksvattnet.

Mer om Borra Brunn

Kostnad att borra brunn

Priset att borra en brunn varierar mellan olika brunnsborrare och melln olika orter. Mest skiljer det dock vilken typ av mark som borren ska gå igenom. Att borra i jord kostar betydligt mer än att borra i berg och priset för att borra en brunn kan uppskattas enligt:

 • Inställelsekostnaden för att få borraggregat och borrar på plats: 4000-6000 kr
 • Borra i jord och morän: 800-1200 kr/m
 • Borra i berg: 200-400 kr/m

En hundra meter djup brun där berget ligger 10 meter ner kostar då cirka 5000 kr + 10x1000 kr + 90x300 kr vilket blir runt 42000 kr. Offerter från brunnsborrare kan dock variera men dessa kostnader ska ses som riktvärden.Filter till egenborrad brunn

Ofta kan det behövas ett vattenfilter till en brunn om man borrat för att ta bort föroreningar eller dålig smak. Det finns många typer av filter till brunnar. De vanligaste filtren till brunnar som privatpersoner borrat är:

Bild på Borra Brunn
 • Järnrikt vatten från brunnen kan filtreras med speciella järnfilter som löser ut järnet.
 • Vid surt vatten i brunnen behövs en avsyrning eller pH-höjare. Beroende på vilken pH-halt din egna borrade brunn har så passar olika filter olika bra. Halvbränt kalk behöver tillsättas med jämna mellanrum
 • Mangan i brunnsvattnet kan avskiljas med ett mangan eller kombinerat mangan och järnfilter så att din borrade brun ger gott vatten.
 • För hårt vatten kan ett avhärdningsfilter användas vilket resulterar i bättre vatten från brunnen. Salttabletter behöver tillsättas regelbundet.
 • Humusfilter renar vattnet så att den humusgula färgen försvinner
 • Bakteriefilter som UV-sterilisera vattnet kan reducera bakterier, virus och mögel mycket effektivt.
 • Radon i vattnet från brunnen kan tas bort med en radonavskiljare.
 • Nitratfilter tar bort uran som finns i vattnet i brunnen.
 • Arsenik kan reduceras i brunnsvattnen med upp till 95% med hjälp jonbytarfilter.

Leverantörer av vattenfilter

Det finns fler leverantörer av vattenfilter

 • Aquapal leverera de flesta typerna av filter för egenborrade brunnar
 • Aquagruppen

Bra litteratur om att borra brunnar

Det finns mycket bra litteratur på nätat att läsa om när man ska borra en brunn. Det bästa man kan göra är att läsa det som SGU gett ut om att borra brunnar.

Det finns även en hel del bra att läsa om att borra brunnar på: